Menu Menu Menu

Maak (online) afspraak

Er is veel te doen geweest over ruiters die op kampioenschappen per direct uitgesloten werden als er onvolledigheden geconstateerd werden in het paardenpaspoort. Met ingang van 26 juni 2015 wordt bij constatering van een fout in de ent- of meethistorie de combinatie op de betreffende wedstrijd niet meer gediskwalificeerd.<br>

<br/>

Als er nu onvolledige of incorrecte entingen of eventuele andere fouten in een paspoort worden geconstateerd, zal hiervan melding worden gemaakt in het rapport aan de KNHS en moet de deelnemer dit in orde maken voor deelname aan de volgende wedstrijd. Daarnaast hoeven deelnemers vanaf nu ook geen startpas meer te tonen en is het voor de controle op entingen voldoende wanneer in plaats van de batchsticker het serie/batchnummer van de entstof vermeld wordt. Op het moment dat de deelnemer geen paardenpaspoort kan tonen of er geen enkele entinghistorie in het paspoort is opgenomen dan wordt de combinatie wel gediskwalificeerd.<br/>

<br>

Zie verder reglementen KNHS