Menu Menu Menu

Maak (online) afspraak

PROK en Nakomelingenonderzoek KWPN

PROK staat voor Project Röntgenologisch Onderzoek KWPN. Paarden vanaf 2 jaar oud worden röntgenologisch gescreend naar (erfelijke) afwijkingen aan het beenwerk. Dit kan vanaf 1 april in het jaar dat het paard 2 wordt. Vanaf 1 april 2015 kan de I-jaargang aangeboden worden.

Bij zowel het PROK-onderzoek als het Nakomelingen-onderzoek wordt alleen gekeken naar röntgen afwijkingen die erfelijk zijn. De erfelijkheid is bekend bij bijvoorbeeld OCD (Osteo Chondrosis Dissecans), afwijkingen aan het straalbeen (hoefkatrolontsteking) en vormen van artrose in kogel en sprong (spat). Het KWPN streeft hiermee een gezonde paardenpopulatie na.

PROK

De PROK-keuring kan alleen uitgevoerd worden door een dierenarts die op de PROK-lijst staat. De dierenarts die de foto’s maakt mag deze niet zelf beoordelen. De beelden worden opgestuurd naar het KWPN en beoordeeld door de PROK-commissie. Daar vindt de officiële beoordeling plaats door onafhankelijke dierenartsen. 
Zij beoordelen de röntgenbeelden en als deze binnen de gestelde normen valt, wordt uw paard PROK-goedgekeurd. U krijgt meestal binnen 3-4 weken de uitslag per post thuisgestuurd.

Bedenk wel dat een PROK-certificaat een certificaat voor de fokkerij is. Een paard kan een PROK-certificaat hebben, maar toch röntgenologische afwijkingen hebben die voor de sport niet acceptabel zijn. EEN PROK-KEURING IS GEEN SPORTKEURING!

KWPN Nakomelingen onderzoek
(Jaarlingen onderzoek)

Het KWPN Nakomelingen onderzoek Osteochondrose is beter bekend onder de naam Jaarlingen-onderzoek. We weten dat het ontstaan van OsteoChondrose voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door genetica met een erfelijkheidsgraad van rond de 25%. Al vanaf 1987 worden röntgenfoto’s betrokken bij de besluitvorming rondom het al dan niet goedkeuren van KWPN-hengsten. De populatie gaat vooruit. Maar zoals verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond, vererft een hengst niet altijd zijn eigen röntgenologische status. Daarom besloot het KWPN in 2009 het nakomelingenonderzoek osteochondrose in te voeren.

Van iedere goedgekeurde hengst worden minimaal 20 nakomelingen röntgenologisch gescreend op een leeftijd van ongeveer 1 jaar. De jaarlingen worden steekproefsgewijs geprikt door het stamboek. Als u van het KWPN een uitnodiging heeft gehad deel te nemen aan het nakomelingen onderzoek, kunt u hiervoor contact opnemen met DAP Doetinchem – Zeddam. De kosten van het röntgenonderzoek zijn voor het KWPN. Als u de röntgenkeuring aan huis wil laten uitvoeren dan kan dat ook. De voorrij kosten zijn dan wel voor uw eigen rekening.