Menu Menu Menu

Maak (online) afspraak

Alle paarden, pony’s en ezels in Europa moeten vergezeld zijn van een paspoort, dit ter identificatie van het betreffende paard. Daarnaast geldt in Nederland voor alle paarden en pony’s die langer dan een maand in Nederland verblijven de chipverplichting. Een paspoort is verplicht bij deelname aan wedstrijden en keuringen, maar ook als u in het bos gaat rijden of een paard vervoert om naar les te gaan. Als een paard niet geregistreerd is bij één van de erkende stamboeken, kan.

Laat meer zien

Meer informatie

Pensionstal

Een paard moet ten allen tijde vergezeld zijn van zijn paspoort, dus ook tijdens transport. Als uw paard in pension staat, dient het paspoort bij het paard op de pensionstal aanwezig te zijn! Hier wordt ook op gecontroleerd! Maak goede afspraken met de pensionhouder over waar het paspoort wordt bewaard. Overigens is het paspoort alleen een bewijs van identificatie van het paard. Het kan door de eigenaar niet gebruikt worden als juridisch eigendomsbewijs. Als uw paard geen paspoort heeft en/of niet gechipt is, bent u...

Laat meer zien

Wel of geen consumptie?

Aangezien het paard primair gezien wordt als voedselproducerend dier, gelden regels
 ten aanzien van het gebruik van diergeneesmiddelen voor paarden. Dit in verband met
 mogelijke residuen die in het vlees kunnen achterblijven. In het paspoort zit een bijlage ‘medische behandeling’ waar de eigenaar en
 dierenarts moeten tekenen of het paard al dan niet uitgesloten wordt voor humane
consumptie. Paarden die uitgesloten worden voor consumptie (de zogenaamde niet-voedselproducerende paarden) kunnen alle medicijnen toegediend krijgen zonder dat de eigenaar daar een registratie van moet bijhouden. Paarden die niet...

Laat meer zien

Medicatie invoeren in paspoort

Voor de dierenarts betekent dit, dat bepaalde medicatie in het paspoort genoteerd
 moet worden. Bij het gebruik van sommige diergeneesmiddelen (zoals bijvoorbeeld
 phenylbutazon bekend als “Buut”) moet het paard zelfs via het paspoort worden uitgesloten voor humane
consumptie door de dierenarts. Voor de paardeneigenaar geldt dat men dan ook moet
 zorgen dat bij behandeling door een dierenarts het paspoort altijd beschikbaar is, 
zodat de dierenarts de status kan controleren. Wanneer het paard ter slacht wordt 
aangeboden moet de medicatiehistorie van de afgelopen zes maanden met behulp...

Laat meer zien