Menu Menu Menu

Maak (online) afspraak

Wij adviseren om te ontwormen op basis van mestonderzoek. Het voordeel van deze methode is dat u niet steeds hoeft te ontwormen en zo de ontwikkeling van ongevoeligheid voor bepaalde ontwormingsmiddelen voorkomt. Dit mestonderzoek doen wij in ons eigen laboratorium. U kunt zelf wat mest van uw paard(en) verzamelen in een zakje of potje. Een kleine hoeveelheid (1 of 2 mestballen) is al voldoende om dit onderzoek uit te voeren.

Belangrijk is wel dat het ‘verse’ mest is en dat het niet met de bodem in contact is geweest. Een mestbal van boven op een verse hoop is prima. Bij dit onderzoek wordt er gekeken welke soorten eieren er in de mest zitten en wordt het aantal eitjes per gram mest bepaald. Dit is een goede indicator of er wel of niet ontwormd dient te worden.

Om kosten te besparen kan dit ook gegroepeerd gedaan worden. Tot een groep van vijf paarden kan een betrouwbaar resultaat verkregen worden. Het is verstandig om de mestmonsters van meerdere paarden wel apart aan te leveren. Zo kan bij een uitzonderlijk hoog aantal wormeitjes in een gegroepeerd mestmonster daarna nog individueel onderzoek plaatsvinden om het paard met de hoge ei-uitscheiding op te sporen.

Belangrijk is dat u van maart tot en met oktober regelmatig mestmonsters laat onderzoeken. Indien dit niet consequent gebeurt, neemt het risico op een worminfectie toe omdat het paard immers gedurende een langere periode niet meer ontwormd wordt. In principe adviseren we om iedere 2 maanden mest te laten onderzoeken. Als op den duur blijkt dat uw paard weinig tot geen last heeft van worminfecties dan kunt u het aantal keren mestonderzoek per jaar verminderen.

We zien over het algemeen bij de volwassen paarden een lage ei-uitscheiding gedurende het gehele jaar. Het is daarom een optie om drie keer per jaar de mest te laten onderzoeken (in maart, juni en september) en in december/januari een keer blind te ontwormen met een product waar de werkzame stof Praziquantel in zit (Equimax of Equest Pramox) tegen de lintworm en de horzellarve. Als uw paard klachten heeft of u verdenkt het dier toch van een worminfectie dan raden we u aan om tussentijds de mest na te laten kijken. Als uw paard een flinke worminfectie blijkt te hebben, adviseren we om vaker (maandelijks) de mest na te laten kijken.

Paarden ontwormen op basis van mestonderzoek is een prima methode bij dieren ouder dan vijf jaar en bij vaste groepen paarden. Bij jonge paarden en paarden die in groepen worden gehouden waarbij de samenstelling van de groep regelmatig varieert, is het risico op wormbesmetting veel groter. Ontwormen zal veel vaker nodig zijn. De jonge dieren hebben ook nog geen tot weinig afweer tegen de worminfecties. Iedere maand mestonderzoek laten uitvoeren, is dringend aan te bevelen. Door mestonderzoek kunt u op tijd ingrijpen als er een flinke worminfectie is, zonder dat dit resistentie in de hand werkt.