Menu Menu Menu

Maak (online) afspraak

Nog enkele tips

 •  Foutief en frequent ontwormen werkt resistentie in de hand.
 • Veel mensen denken dat het aan te raden is om zoveel mogelijk te wisselen van wormmiddel. Het omgekeerde is echter waar. Het regelmatig wisselen van product zou resistentie zelfs in de hand werken.
 • Onderschat het gewicht van uw paard niet! Geef liever voor vijftig kg teveel dan te weinig.
 • Wees bij Shetlandpony’s en veulens zeer nauwkeurig met het doseren van moxidectine (Equest)
 • Moxidectine mag niet gegeven worden aan veulens jonger dan vier maanden.
 • Gebruik Equest zo nodig in het voorjaar en ontworm in het late najaar/begin winter tegen lintworm met Equimax. Equimax werkt ook tegen horzellarven.
 • Heeft u bij een (jong) paard ernstige problemen met spoelwormen dan is het aan te raden om het dier voor het ontwormen te laten laxeren. Overleg dit voor het ontwormen met uw dierenarts. Spoelworminfecties behandelen met Strongid-P (Pyrantel).
 • Optimaal zou het zijn als mest dagelijks verwijderd werd van het land. Dit is in de praktijk vaak niet haalbaar. Maaien, hooien en slepen van de weide(s) vermindert de weidebesmetting doordat er een deel van de larven weggenomen wordt. Als er gemaaid wordt, moet het gemaaide gras wel verwijderd worden anders is het zinloos. Door de weide(s) te slepen, worden de eieren en larven blootgesteld aan UV licht. Hier kunnen ze erg slecht tegen. Ook kunt u schapen of runderen op de weides laten grazen. Zij nemen een groot deel van de wormbesmetting op. Deze dieren zijn niet gevoelig voor paardenwormen.
 • Voordat er een nieuw paard in de groep geïntroduceerd wordt, adviseren we om eerst mestonderzoek te doen, zodat u geen besmet paard in de kudde plaatst. Zo mogelijk het paard tien-veertien dagen in quarantaine houden.
  Op dag tien-veertien na het ontwormen weer mest onderzoeken om te kijken of
  het ontwormingsmiddel effectief is geweest. Zo weet u zeker dat er geen resistente worminfectie op het bedrijf geïntroduceerd wordt.
 • De bestrijding van wormen berust voornamelijk op hygiënische maatregelen; verwijder één tot twee keer per week de mest uit de weide(s). Heeft u een merrie met veulen, verwijder dan dagelijks de mest uit de stal en reinig regelmatig de gehele stal. Besmette weides, paddocks en stallen kunnen jarenlang infectieus blijven en vormen de belangrijkste besmettingsbron voor de volgende jaargangen veulens. Daarom is het verstandig om iedere volgende jaargang op een ander perceel te weiden. Hiermee voorkomt u herbesmetting.
  – Dissertation Ghostwriter dissertationhilfe.de Schreiben tipps, Lektorat –