Dierenartsen Landbouwhuisdieren

Lize Marie Mol van-Beijnum studeerde af in 1988. Toen er in 1992 een Duitse vestiging werd overgenomen is zij ons team komen versterken. Aanvankelijk werkte zij twee dagen als ET-specialist bij KI-vereniging Land van Cuyk en drie dagen in de praktijk. In onze praktijk heeft ze zich vooral toegelegd op de eerste en tweede lijns zorg voor rundvee. Ze begeleidt rundveebedrijven en is geborgd rundveedierenarts.

Lize Marie van Beijnum
Lize Marie van Beijnum

Fieke van Genugten studeerde in 2007 af aan de Universiteit in Utrecht, met als specialisatierichting landbouwhuisdieren. Ze werkt sinds 2010 in Zeddam. Fieke heeft zich voornamelijk toegelegd op de begeleiding van rundvee- en varkensbedrijven. Naast de vruchtbaarheidsbegeleiding maakt zij ook gebruik van het Dry2Fresh-programma om problemen in de periode rond afkalven in beeld te krijgen. Daarnaast komt Fieke van Genugten ook bij u aan huis voor de eerstelijns visites m.b.t. koeien, (hobby)varkens, schapen en geiten.

Fieke van Genugten
Fieke van Genugten

Sjoerd Lautenschutz is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit in Utrecht in de richting landbouwhuisdieren en daarnaast heeft hij zich gericht op de paardengeneeskunde. Hij is sinds 2011 werkzaam in onze praktijk als dierenarts voor rundvee en paard. Hij is geborgd rundveedierenarts en verzorgt eerste en tweedelijns diergeneeskunde voor rundvee. Daarnaast is hij eerstelijns dierenarts voor het paard en heeft hij zich verder verdiept in de voortplanting van de merries. Gedurende het voortplantingsseizoen van de paarden verzorgt hij, samen met Mark Meijer en Margriet Haagsma, de merriebegeleiding.

Sjoerd Lautenschutz
Sjoerd Lautenschutz

Florentijn Schoot studeerde af in 2011 aan de Universiteit Utrecht in de richting Landbouwhuisdieren en is sindsdien werkzaam in onze praktijk. Hij is geborgd rundveedierenarts en verzorgt eerste- en tweedelijns diergeneeskunde voor rundvee. Hij heeft zich toegelegd op de ambulante diergeneeskunde van herkauwers en begeleiding van rundveebedrijven. Verder heeft hij speciale interesse voor chirurgie van herkauwers en geneeskunde van hobby- en kleinvee. Daarnaast verleent hij eerstelijns- en spoeddiergeneeskunde voor het paard en varken.

Florentijn Schoot
Florentijn Schoot