Maak (online) afspraak

Zomerlongontsteking

Deze longontsteking kan op elke leeftijd voorkomen en hoeft niet alleen in de zomer op te treden. Meestal wordt het gezien bij opgroeiende lammeren. De ziekte wordt door een bacterie veroorzaakt; Mannheimia hemolytica. De ziekte speelt nogal eens op door stress na het spenen of na transport.

Een slechte ventilatie in de stal kan ook een oorzaak zijn.

Diagnose

Soms worden de eerste dieren dood aangetroffen voordat er ook maar verschijnselen van longontsteking zichtbaar zijn. Vaak hoesten er enkele of zijn er enkele dieren kortademig. Later ontstaat vaak het beeld van chronisch hoesten en conditieachteruitgang.

Behandeling

Behandeling met antibiotica en ontstekingsremmende middelen is mogelijk. Snel ingrijpen voordat zich longabcessen gevormd hebben, is belangrijk.

Preventie

Als er in voorgaande jaren ook sterfgevallen zijn geweest door zomerlongontsteking is het aan te raden om tegen de ziekte te enten.
Dit kan met een combinatievaccin dat tevens bescherming geeft tegen ´het bloed´.
Antistoffen van de ooi tegen zomergriep worden bijna niet via de biest doorgegeven aan de lammeren. Baclofen wo kaufen. Daarom moeten de lammeren, ook de jonge lammeren, afzonderlijk gevaccineerd worden.
Let ook op een goed klimaat in de stal. Het klimaat kan ook doorgemeten worden.