Maak (online) afspraak

Streptococcen infecties

Er komen heel veel verschillende streptococcen bacteriën voor in en om het varken. De bacterie die in de moderne varkenshouderij de meeste problemen veroorzaakt, is Streptococcus suis. Van deze bacterie bestaan veel typen, waarvan S. suis type 1, 2 en 9 in Nederland de meeste ziekteverschijnselen geven bij varkens. Bekende symptomen van streptococcen-infecties zijn: hersenvliesontsteking, hartklepontsteking, ontstoken gewrichten (artritis). Iets minder bekend zijn longontstekingen, darmontstekingen, abortus en bloedvergiftiging (sepsis).
Een infectie met streptococcen kan dodelijk zijn voor varkens.

Biggen worden tijdens en direct na de geboorte met deze streptococcen besmet, waarna de bacteriën zich koloniseren in het lichaam. Zijn de hygiënische omstandigheden goed en bevat de biest afweerstoffen, dan gebeurt dit meestal zonder klinische verschijnselen. Problemen treden op wanneer biggen wonden hebben, een slechte weerstand hebben door bijvoorbeeld andere ziekten, bij tocht, overbezetting, grote voerovergangen, mengen en vechten. De bacteriën kunnen zich dan plotseling sterk vermenigvuldigen. De bacteriën kunnen zich gemakkelijk naar allerlei organen verplaatsen via de bloedbaan, waarna de karakteristieke verschijnselen zich openbaren.

Bedrijven kampen vaak lange tijd met de problemen. Vaak is een tal aan maatregelen m.b.t. huisvesting, voeding, algemene weerstand (biest) en management nodig om het probleem te tackelen. Overleg met uw dierenarts hoe u op uw bedrijf de problemen met streptococcen het beste kunt bestrijden.