Menu Menu Menu

Maak (online) afspraak

Hulphond Nederland

Hulphond Nederland is het expertisecentrum voor het opleiden en inzetten van hulphonden voor zowel de medische als therapeutische zorg. De stichting leert honden 70 vaardigheden om mensen met lichamelijke beperkingen of therapeutische behoeften te helpen. Dit zijn mensen met zware fysieke beperkingen, epilepsie, trauma’s als ook kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsstoornissen. Het doel is om de zelfstandigheid van deze mensen te vergroten en deelname aan de samenleving te bevorderen.

Hulphond Nederland leidt 4 soorten hulphonden op:

ADL-hulphond: De afkorting ADL staat voor Activiteiten in het Dagelijks Leven. Een ADL-hond helpt iemand met een lichamelijke beperking.
Epilepsie-hulphond: De epilepsiehond is een signaleringshond die speciaal wordt opgeleid voor mensen met epilepsie. De hond is getraind om te waarschuwen en te helpen voor, tijdens en na een aanval.
PTSS-hulphond: De PTSS-hulphond is een signaleringshond die speciaal wordt opgeleid voor mensen met Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Een PTSS-hulphond helpt zijn baas om te gaan met stress veroorzaakt door traumatische ervaringen.
Therapie-hulphond: Een therapie-hulphond is getraind om jongeren en kinderen met een verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsstoornissen emotioneel en sociaal beter te laten ontwikkelen.

Samenwerking

Het hoofddoel van de samenwerking tussen de Sterkliniek Dierenartsen en Hulphond Nederland is een gestructureerde inrichting van de veterinaire verzorging van alle honden van Hulphond Nederland. Door middel van een gezamenlijk medisch protocol hebben beide partijen een goed beeld van de gezondheid van de hulphonden gedurende hun leven. Dankzij de geprotocolleerde werkwijze van de Sterkliniek Dierenartsen, heeft er een duidelijke verbetering van het verzorgingsproces van de honden plaatsgevonden binnen Hulphond Nederland en is de efficiëntie van de organisatie geoptimaliseerd. Eric Bouwer, algemeen directeur “Wij zijn erg blij met deze samenwerking. Hierdoor kunnen wij beter volgen wat de medische status van onze honden is. Dit is voor ons erg belangrijk.” Dankzij de geprotocolleerde werkwijze van de Sterkliniek Dierenartsen, vindt er een duidelijke verbetering van het verzorgingsproces van de honden plaats binnen Hulphond Nederland.