Maak (online) afspraak

PRRS

Het ‘Porcine Reproductive and respiratory Syndrome’ wordt door een virus (PEARS/PRRS) veroorzaakt en geeft verschijnselen als verminderde eetlust, bemoeilijkte ademhaling en zuurstofcirculatie, koorts, verwerpen en terugkomen, doodgeboorte en verhoogde uitval van biggen tot spenen. In enkele gevallen krijgen de varkens blauwe oren door de verstoorde zuurstofcirculatie in het lichaam. Biggen van geïnfecteerde zeugen worden zwak geboren. Spreidzit komt dan meer voor. Ook kunnen ze oedeem van de oogleden hebben en daardoor ontstoken ogen krijgen.

De gespeende biggen en vleesvarkens die besmet zijn met PRRS virus, krijgen veelal longproblemen en enkele krijgen huidlaesies na infectie.

Dieren die besmet zijn met PRRS, zijn gevoeliger voor tal van andere infecties dan PRRS-vrije dieren.
Na deze opsomming van verschijnselen is de conclusie logisch dat PRRS voor veel schade zorgt op een varkensbedrijf. Op veel bedrijven wordt dan ook gevaccineerd om de verschijnselen zoveel mogelijk te voorkomen. Ondanks allerlei verschillende vaccinatieschema’s blijkt het wereldwijd toch lastig om bedrijven vrij te krijgen van PRRS. Alle mogelijke maatregelen met betrekking tot de biosecurity (hygiënebeleid) zijn dan ook heel belangrijk in het beheersbaar houden van de negatieve effecten van PRRS.

Een plan van aanpak zal altijd bedrijfsspecifiek zijn. Overleg daarom met uw dierenarts hoe u PRRS het beste beheersbaar kunt maken op uw bedrijf.