Menu Menu Menu

Maak (online) afspraak

Plotseling doodgevonden

Regelmatig worden schapen plotseling dood gevonden. Wat kan hiervan de oorzaak zijn en wat betekent dit voor de rest van de koppel? Een mogelijke oorzaak is het bloed. Dit is een bacteriële infectie.

Het bloed = Clostridium enterotoxaemie

Het Bloed is een aandoening die met name bij opgroeiende lammeren problemen veroorzaakt. De aandoening wordt voornamelijk veroorzaakt door Clostridium perfringens type D en kan zich op verschillende manieren manifesteren. De bacterie komt als normale darmbewoner bij alle schapen voor maar kan zich explosief vermenigvuldigen als het in de darmen opeens grotere hoeveelheden eiwit of koolhydraten aangeboden krijgt. Dit kan gebeuren als gulzige vreters in een verse goed bemeste weide met veel jong gras komen. Maar een lam, die met de fles wordt groot gebracht en veel en gulzig melk drinkt, kan ook slachtoffer worden. Het zijn vaak de snelst groeiende lammeren die het eerst getroffen worden.

Diagnose

Het begin van de infectie is vaak niet te zien. Lammeren worden in heel korte tijd ziek en sterven binnen enkele uren. Meestal worden er 1 of meer lammeren plotseling dood gevonden.
Behandeling

Door het snelle verloop is een behandeling bijna nooit meer mogelijk. De bacterie is wel gevoelig voor antibiotica, maar de gifstoffen zorgen voor een snelle dodelijke afloop.

Preventie

Preventie kan het beste door een vaccinatie.

Er zijn verschillende vaccinatieschema’s mogelijk. In overleg met de dierenarts kan bepaald worden welk schema het beste is.