Maak (online) afspraak

Dit is één van de oorzaken van luchtwegproblemen voornamelijk bij jongere dieren. De luchtwegaandoening wordt in eerste instantie veroorzaakt door een virus, BRSV (Bovine Respiratory Syncytial Virus) en kan daarnaast worden veroorzaakt door een aantal bacteriën. De verschijnselen zijn onder andere hoesten, neusuitvloeiing, natte ogen, minder eetlust, sloom en temperatuursverhoging tot boven de 40 ºC. De overdracht van deze infectie verloopt via druppels in de lucht (aerosolen) waarin de virusdeeltjes zitten. Na inademing van deze deeltjes duurt het ongeveer 3 tot 5 dagen alvorens er een infectie bij het geïnfecteerde dier ontstaat. Pinkengriep vraagt om een goede huisvesting en een daadkrachtige preventie. Naast de management maatregelen kan het belangrijk zijn om een vaccinatieprogramma op te zetten voor het jongvee. In overleg met de dierenarts kan eventueel op basis van aanvullend onderzoek de juiste strategie worden gekozen. Op deze wijze worden het aantal ziektegevallen sterk teruggedrongen, de ernst van de verschijnselen neemt aanzienlijk af en de schade van de ontwikkeling van het jongvee wordt beperkt. Ook met het oog op het beperken van het gebruik van antibiotica is preventie van groot belang.

Stella 25.04.2011 122