Menu Menu Menu

Maak (online) afspraak

PIA

PIA, Porcine Intestinale Adenomatose, wordt veroorzaakt door de bacterie Lawsonia Intracellularis. Infectie geeft een chronische ontsteking van voornamelijk de dunne darmwand, waardoor dieren bloederige diarree krijgen. In de acute vorm, vaak bij oudere vleesvarkens en opfokgelten, kan dit leiden tot sterfte.

Bij de chronische vorm van PIA zien we vooral verschijnselen bij dieren van 8 tot 16 weken. De infectie verspreidt zich dan langzaam door de koppel. Aangetaste dieren krijgen (bloederige) diarree en groeien uit elkaar, de voederconversie neemt toe, technische resultaten vallen tegen en de slachtkwaliteit neemt af.

Bij een uitbraak van PIA is het belangrijk hygiënisch te werken. De bacterie overleeft lang in de mest en kan dus met mest aan handen, laarzen, overall en gereedschap en met de dieren over het bedrijf verspreidt worden.

Naast medicatie en biosecurity (hygiënebeleid) kan vaccineren helpen om de schade door infectie op uw bedrijf te beperken.