Paard en paspoort

Paard en Paspoort

Alle paarden, pony’s en ezels in Europa moeten vergezeld zijn van een paspoort, dit ter identificatie van het betreffende paard. Daarnaast geldt in Nederland voor alle paarden en pony’s die langer dan een maand in Nederland verblijven de chipverplichting. Een paspoort is verplicht bij deelname aan wedstrijden en keuringen, maar ook als u in het bos gaat rijden of een paard vervoert om naar les te gaan.

Als een paard niet geregistreerd is bij één van de erkende stamboeken, kan er bij de KNHS een paspoort worden aangevraagd om op die manier het paard te identificeren en te registreren. U kunt hiervoor bellen met de kliniek om een afspraak te maken. De dierenarts kan het paard chippen en de benodigde formulieren invullen. Veulens moeten vanaf de leeftijd van 6 maanden voorzien zijn van een chip en een bijhorend paspoort. Als eigenaar bent u hiervoor zelf verantwoordelijk.

Pensionstal

Een paard moet ten allen tijde vergezeld zijn van zijn paspoort, dus ook tijdens transport. Als uw paard in pension staat, dient het paspoort bij het paard op de pensionstal aanwezig te zijn! Hier wordt ook op gecontroleerd! Maak goede afspraken met de pensionhouder over waar het paspoort wordt bewaard. Overigens is het paspoort alleen een bewijs van identificatie van het paard. Het kan door de eigenaar niet gebruikt worden als juridisch eigendomsbewijs.

Als uw paard geen paspoort heeft en/of niet gechipt is, bent u als houder in overtreding, ook al bent u niet de eigenaar. Een houder is iemand die een paard vervoert of stalt, dit geldt dus ook voor pensionstallen en handelaren. Op www.nl-paardenpaspoort.nl kan via het chipnummer vrij eenvoudig controleren of het paard een paspoort heeft en bij welke instantie dit paspoort is uitgegeven.

Wel of geen consumptie?

Aangezien het paard primair gezien wordt als voedselproducerend dier, gelden regels
 ten aanzien van het gebruik van diergeneesmiddelen voor paarden. Dit in verband met
 mogelijke residuen die in het vlees kunnen achterblijven. In het paspoort zit een bijlage 'medische behandeling' waar de eigenaar en
 dierenarts moeten tekenen of het paard al dan niet uitgesloten wordt voor humane
consumptie.

Paarden die uitgesloten worden voor consumptie (de zogenaamde niet-voedselproducerende paarden) kunnen alle medicijnen toegediend krijgen zonder dat de eigenaar daar een registratie van moet bijhouden. Paarden die niet uitgesloten worden voor de slacht, kunnen niet alle medicijnen toegediend krijgen en hiervan moet de eigenaar een logboek bijhouden van alle medicijnen (met wachttijd) die het paard toegediend krijgt.

Voor de meeste diergeneesmiddelen gelden wachttermijnen voor het slachten. Er zijn
 echter weinig voor het paard geregistreerde medicijnen en dus is er vaak onvoldoende
informatie bekend over het achterblijven van deze middelen in het vlees. Vaak zullen
 we uitwijken naar middelen die voor andere consumptiedieren geschikt zijn of in een
 ander Europees land dan wel voor humaan gebruik voorhanden zijn. Deze middelen
kunnen gebruikt worden met aangepaste (verlengde) wachttijden. U zult dan van de
 dierenarts een logboekformulier met de juiste wachttijd krijgen.

Medicatie invoeren in paspoort

Voor de dierenarts betekent dit, dat bepaalde medicatie in het paspoort genoteerd
 moet worden. Bij het gebruik van sommige diergeneesmiddelen (zoals bijvoorbeeld
 phenylbutazon bekend als "Buut") moet het paard zelfs via het paspoort worden uitgesloten voor humane
consumptie door de dierenarts. Voor de paardeneigenaar geldt dat men dan ook moet
 zorgen dat bij behandeling door een dierenarts het paspoort altijd beschikbaar is, 
zodat de dierenarts de status kan controleren. Wanneer het paard ter slacht wordt 
aangeboden moet de medicatiehistorie van de afgelopen zes maanden met behulp van het
 paspoort en de logboekformulieren voorgelegd kunnen worden. De enige manier om deze 
administratieve verplichtingen te voorkomen is het paard via het paspoort ongeschikt
 maken voor de slacht.

Een groot voordeel van het ongeschikt maken voor de slacht van
uw paard is dat de dierenartsen meer verschillende medicatie kunnen gebruiken die
 soms beter kunnen werken en dat alle administratieve verplichtingen voor de
 paardeneigenaar dan komen te vervallen. Dan zijn de vaccinaties die het paard krijgt 
het enige wat nog genoteerd wordt in het paspoort. Wel is het dan natuurlijk nog
 altijd verplicht het paspoort ten alle tijden bij het paard te houden.

Bron: Lieuwke Kranenburg, Specialist Inwendige ziekten van het Paard