Maak (online) afspraak

Neospora

Neospora caninum is een parasitaire aandoening, die nog steeds veel wordt gezien op melkveebedrijven. Het is een ééncellige (Protozoa), die geen directe ziekteverschijnselen geeft bij koeien. Er ontstaat wel in veel gevallen na infectie een abortus voornamelijk op 3 tot 8 maanden van de dracht. Ongeveer 24% van de abortusgevallen wordt veroorzaakt door Neospora caninum. De levenscyclus van deze ééncellige parasiet verloopt via het rund als tussengastheer en heeft de hond als eindgastheer. Vandaar ook de naam, Neospora caninum, waarbij caninum de latijnse benaming is voor hond. Van de besmettingsroutes is bekend dat er twee mogelijkheden zijn. De meest voorkomende is van moederdier op kalf. Dit gebeurt in 80% van de gevallen. De tweede mogelijkheid is via de hond. De infectie door neospora zorgt voor veel schade op veel melkveebedrijven in Nederland. Het is daarom van belang om tijdig uw Neospora-probleem samen met uw dierenarts in kaart te brengen en aan te pakken.