Nageboortebehandeling Zeddam

Nageboorte-behandeling “Methode Zeddam”

Behandeling van merries aan de nageboorte kan beter: door bloedvaten van de placenta (nageboorte) onder lage druk met water te vullen, rekt het slijmvlies van de placenta op en laat deze geleidelijk en volledig los. Handmatig afpellen en meerdere dagen naspoelen is hierdoor niet meer nodig. De baarmoeder herstelt snel en de kans op complicaties is minimaal. Ook is het niet nodig de merrie antibiotica of ontstekingsremmer te geven.

Loskomen nageboorte

Het is van belang dat na het veulenen de placenta vlot afkomt. Normaal zal dit na circa 30-45 minuten gebeuren. Doordat de wand van de baarmoeder na de geboorte gaat samentrekken en kleiner wordt, laat normaal gesproken de placenta los. Door de placenta op te knopen maak je het geheel zwaarder en ontstaat er meer tractie op het slijmvlies van de placenta waardoor het makkelijker kan loslaten van de baarmoederwand. Als het veulen snel opstaat en goed drinkt, komt er in het lichaam van de merrie oxytocine vrij. Dit hormoon stimuleert het samentrekken van de baarmoeder en bevordert daarmee het loslatingsproces.

Complicaties

Het aan de nageboorte blijven staan van de merrie is een zeer ongewenste situatie die kan leiden tot baarmoederontsteking, hoefbevangenheid of een ernstig zieke merrie. Doordat de placenta in de merrie snel in verval gaat en gaat rotten, komen er veel toxinen vrij die door de wand van de baarmoeder in het lichaam van de merrie kunnen komen: de belangrijkste reden voor koorts, algehele malaise en later eventueel hoefbevangenheid.

Wanneer een merrie langer dan twee uur aan de nageboorte staat, kun je al spreken van vertraagd afkomen en zou je kunnen besluiten te gaan behandelen. Bij bepaalde rassen (oa. Friezen en Trekpaarden) komt dit vaker voor dan bij andere rassen en ook is de ene merrie gevoeliger dan de ander. Bij deze paarden zal men eerder besluiten om in te grijpen. De behandeling bestaat uit een injectie van 2 ml oxytocine (20 IE). Hierop zal de baarmoeder gaan samentrekken en wordt het afdrijven van de placenta bevorderd. Als de placenta hardnekkig vast zit kan deze behandeling na 1-2 uur herhaald worden. Eventueel kan de dierenarts een infuus met 10 IE oxytocine in geven. Als er na 6-8 uur geen verandering in de situatie ontstaat gaan we over tot het vullen van de placenta met water of fysiologisch zout.

Voordelen

De belangrijkste voordelen van de Nageboorte behandeling volgens methode Zeddam ten opzichte van het klassieke pellen met de hand zijn:

  1. de dierenarts blijft volledig uit de merrie, er vindt geen contaminatie van de baarmoeder plaats.
  2. bij wilde en onrustige merries is de behandeling veiliger omdat de dierenarts verder van de merrie af kan blijven staan.
  3. de placenta komt als geheel af, er blijven geen kleine partikels of zelfs grote delen placenta achter.
  4. je hoeft de baarmoeder niet in te laten stulpen om bij de punt van de hoorn te komen (inversio). Hierdoor is de behandeling minder pijnlijk voor de merrie.
  5. zeer geschikt voor minipony’s die het vaak als zeer vervelend ervaren als men de hand vaginaal inbrengt.
  6. de merrie hoeft niet langdurig en dagenlang nagespoeld te worden
  7. zeer snel herstel van de baarmoeder en geen zieke merries meer.
  8. zelfs dekken in de veulenhengstigheid is na deze behandeling verantwoord


Deze methode wordt sinds 2006 in DAP Zeddam uitgevoerd en inmiddels is er veel betrouwbare ervaring opgebouwd waaruit bovenstaande voordelen duidelijk naar voren komen.

In beginsel wordt deze therapie gestart op het moment waarop normaal de manuele verwijderen ingezet zou worden, echter de beste resultaten worden bereikt als je binnen 6-8 uur na de geboorte begint. Het opbouwen van druk en daardoor oedeem gaat goed in een verse placenta. Bij rottende placenta’s is dit effect minder opvallend en is er meer risico op achterblijven van stukjes placenta.

AAEP en Paardenkrant / Horses.nl

Eind 2015 gaf Mark Meijer een voordracht op het grootste paardendierenartsen congres ter wereld; het congres van de AAEP (American Association of Equine Practioners). Dit congres wordt jaarlijks bezocht door meer dan 4000 dierenartsen. Mark gaf hier een voordracht over de door hem ontwikkelde ‘Nageboorte behandeling methode Zeddam’. Naar aanleiding van de uitnodiging van de AAEP verscheen onderstaand artikel in Paardenkrant-Horses.nl Magazine: http://magazine.horses.nl/magazine/paardenkrant-horses-nl-magazine-3-2016/dap-doetinchem-zeddam-nageboorte-makkelijk-verwijderen/