Maak (online) afspraak

Melkziekte

Melkziekte (hypocalcemie) komt nog steeds met regelmaat voor op melkveebedrijven. In de basis gaat het om een te kort aan calcium. Daarnaast spelen onder andere magnesium, fosfor en het kation-anion-verschil in het rantsoen een rol. Na het afkalven komt de melkproductie op gang. Hierdoor wordt er een grote hoeveelheid melk afgeven en daarmee gaan verschillende mineralen verloren. Door het verlies van calcium is de spierkracht verminderd en kunnen de dieren blijven liggen. Verder voelen de extremiteiten kouder aan en is vertering verstoord. De mest is meestal vaster (een stevige consistentie).

De behandeling van een melkziekte is in eerste instantie curatief. Door het aanvullen van de te korten zoals calcium, magnesium en/of fosfor kan de koe weer herstellen. De belangrijkste behandeling is preventief. Hiermee kan worden voorkomen dat andere melkkoeien na afkalven melkziekte krijgen. De aanpak begint al ver voor het afkalven. De transitieperiode is van essentieel belang. Door in het rantsoen van de droogstaande koeien de hoeveelheid calcium en fosfor te beperken en het kation- en anionverschil zo klein mogelijk te houden wordt de kans op melkziekte verkleind. Daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan de conditie van de droogstaande koeien. Een conditie tussen de 3 en 3,5 op moment van afkalven wordt in de meeste onderzoeken als optimaal beschreven.

Melkziekte is één van de zogenaamde productieziekten, die in de begin periode van de lactatie kunnen zorgen voor problemen. Bij koeien met melkziekte is de kans op vertraagd afkalven, aan de nageboorte blijven staan, baarmoederontstekingen, slepende melkziekte, vruchtbaarheidsproblemen, lebmaagdraaiingen en uierontstekingen groter. Naast de klinische gevallen van melkziekte zijn er ook subklinische gevallen. Deze laatste dieren springen niet direct in het oog, maar brengen zeker ook economische verliezen met zich mee. Met behulp van o.a. het Dry2Fresh-programma kunt u samen met één van onze dierenartsen de problemen in kaart brengen. Door de transitieperiode van melkkoeien optimaal te laten verlopen, kunnen de melkkoeien de lactatieperiode goed starten. Een gezonde koppel verhoogt het rendement van uw bedrijf.