Maak (online) afspraak

Maagdarmwormen

Maag- en darmworm infecties komen voor bij zowel jongvee als bij volwassen koeien. Weidegang en beweidingsmanagement zijn hierbij de grootste risicofactoren. De meest opvallende verschijnselen bij maag- en darmworm infecties zijn groeivertraging, dor en dof haarkleed, verminderde eetlust, diarree en productieverlies.