Kwaliteitssysteem en waarborg

Deelnemers aan het Sterkliniek Dierenartsen samenwerkingsverband hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Wij vinden dat de diereigenaar en het huisdier recht hebben op een behandeling met geborgde kwaliteit. In Nederland bestaan grote verschillen op het gebied van kwaliteit, wij spreken niet over anderen maar vertellen u wel graag wat wij voor u en uw huisdier doen!

Voordeel eigenaar

Samenvattend zou u kunnen stellen dat de cliënt centraal wordt gesteld en dat, ondanks het feit dat het een dierenkliniek betreft er ook veel aandacht is voor de eigenaar.

Daarnaast wordt de kwaliteit van een Sterkliniek door een onafhankelijke en betrouwbare partij, met veel kennis van zaken en van buiten de beroepsgroep van Dierenartsen, streng gecontroleerd. Hierbij kunt u denken aan de nascholing van dierenartsen en paraveterinairen, controle, ijking en onderhoud van apparatuur, enzovoort.

Voordeel huisdier

Uw huisdier is voor u een zeer belangrijke metgezel. Sterkliniek medewerkers vinden dat als u uw huisdier aan ons toevertrouwt dat u én uw huisdier recht hebben op een kwalitatieve behandeling waarbij voor uw huisdier een veilige omgeving moet worden geboden met een hoog kennisniveau. Dit alles tezamen zal bijdragen aan een goede preventieve en geneeskundige zorg voor uw huisdier! Strenge controle op nascholing, apotheekbeheer en veilige en goedwerkende apparatuur dragen bij aan een betere en meer succesvolle behandeling van uw huisdier.

kwaliteit

De organisatie Sterkliniek Dierenartsen BV, opgericht in 2005, is ISO 9001:2008 gecertificeerd. Dit certificaat wordt verleend door LRQA (Lloyd’s Quality Register Assurance). Deze internationaal vermaarde en geaccrediteerde organisatie toetst onze organisatie of wij ons aan alle verplichtingen en regels houden. We worden dus getoetst door een onafhankelijk organisatie buiten onze beroepsgroep, dat is voor u extra zekerheid. Met deze toets wordt ook gekeken of Sterkliniek Dierenartsen BV al haar deelnemers controleert op naleving van alle regels en verplichtingen. Daarnaast wordt jaarlijks ruim 1/3 van alle deelnemers rechtstreeks door LRQA getoetst. De in dat jaar niet getoetste deelnemers moeten een verklaring afleggen die elk gewenst moment getoetst kan worden met een inspectie. Hierdoor is een zeer stevig fundament gelegd voor geborgde kwaliteit. Voortdurend wordt gekeken waar het beter moet en kan, zo verhogen wij ons kwaliteitsniveau voordurend, nu al gedurende 8 jaar!

ISO

“ISO” stelt de cliënt centraal en regelt allerlei zaken die voor de cliënt van belang zijn. Daarbij kunt u denken aan administratieve zaken zoals klachtenprocedures, klanttevredenheidsonderzoeken maar bijvoorbeeld ook de veiligheid in een kliniekgebouw. Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie: moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving. ISO 9001 kan ook door interne en externe partijen (waaronder certificatie-instellingen) gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. Certificatie ISO 9001 is geschikt voor certificatie. Wat is een ISO 9001-certificaat? Een ISO 9001-certificaat is een door een onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan alle eisen uit ISO 9001.

Wat nog meer?

ISO ging ons lang niet ver genoeg en de kwaliteitseisen zijn verregaand uitgebreid met vele technische-, veterinaire- en medische eisen. Enkele voorbeelden zijn:
  • verplichte nascholing dierenartsen (minimaal 5 dagen per jaar)
  • verplichte nascholing paraveterinairen (minimaal 2 dagen per jaar)
  • verplichte dossiervorming (nauwkeurige registratie van alle patiëntengegevens)
  • strikte eisen aan veiligheid en nauwkeurigheid medische apparaten
  • strenge apotheekeisen zoals een terugroepprocedure als er ooit iets mis zou zijn met een geleverd medicament, volstrekte scheiding medicijnstromen, een verantwoord antibioticumgebruik, enzovoort.
  • verantwoord beheer afvalstromen
  • behandelingsprotocollen in samenwerking met specialisten opgesteld
  • visitatie, de Sterkliniek wordt door collega’s van andere Sterklinieken ook nog eens gecontroleerd (onder andere bespreking complicaties)
  • door kennisuitwisseling een zeer snelle groei van het gemiddelde kennisniveau binnen de Sterklinieken

Hoe wordt de kwaliteit geborgd?

Sterkliniek Dierenartsen BV heeft een ISO 9001:2008 kwaliteitssysteem dat ervoor zorgt dat elke deelnemer zich continu verbetert. ISO stelt de belangen van de cliënt centraal. Bij Sterkliniek Dierenartsen bewaakt Lloyd's Register Quality Assurance de belangen van de diereigenaren, door jaarlijkse controle van de organisatie en de deelnemers. De kwaliteit wordt dus getoetst door een onafhankelijke organisatie die bovendien buiten de beroepsgroep staat. Op deze manier ontstaat een uniek en hoog kwaliteitsniveau. Deelnemers aan het samenwerkingsverband Sterkliniek Dierenartsen vinden dat ook diergeneeskundige zorg onderhevig moet zijn aan een kwaliteitscontrole en beoordeling. Dagelijks vertrouwen duizenden diereigenaren tenslotte hun liefste huisdier toe aan de zorg van de dierenarts, kwaliteit moet daarbij een zekerheid zijn vinden wij. Het ISO systeem gaat vooral over de cliënt en bedrijfsprocessen daarom is dit systeem bij Sterkliniek Dierenartsen enorm uitgebreid met kwaliteitscriteria inzake nascholing voor dierenartsen en paraveterinairen, apotheekbeheer, apparatuurbeheer en nog veel meer wat een meer veilige behandeling van uw huisdier mogelijk maakt.