Menu Menu Menu

Maak (online) afspraak

Diarree bij lammeren

Diarree bij lammeren komt regelmatig voor en kan sterfte en groeivertraging geven.
Diarree kan door verschillende verwekkers veroorzaakt worden. Er zijn verschillende verwekkers, die diarree veroorzaken. Voedingsfouten geven over het algemeen geen zieke lammeren.

Diarree van geboorte tot 4 weken leeftijd

Diarree bij pasgeboren lammeren wordt het meest veroorzaakt door de coli bacterie. Lammeren tussen 4 en 10 dagen oud zijn bijzonder gevoelig voor een infectie met cryptosporidiën en rota virus.

De ernst van de infectie kan ingeschat worden door de temperatuur van het zieke lam te meten. De normale temperatuur van het lam is tussen de 38 en 39 C. Thermometer wel voldoende diep inbrengen, omdat de achterkant van de lammeren door de nattigheid vaak al afgekoeld is

Behandeling

Zorg dat de lammeren warm en droog kunnen liggen en controleer regelmatig of zij nog voldoende drinken en eventueel een electrolytenoplossing bijvoeren.
De coli bacterie kan behandeld worden met een antibioticum.

Preventie

Preventie begint met het direct na de geboorte laten drinken van biest. Biest bevat veel antistoffen die de binnenkomende ziektekiemen voor een deel weg kunnen vangen.
Een stal met een droge strooisellaag is belangrijk. Je moet op de knieën in het strooisel kunnen zitten zonder dat deze nat worden. In een droge stalbodem kunnen kiemen zich slecht vermenigvuldigen.

Lammeren met diarree moeten apart gestald worden van de andere jonge dieren om verder besmetting te voorkomen.
Zorg er voor dat de besmettelijke diarree niet versleept wordt aan laarzen of kleding. Hygiëne is juist bij diarree heel belangrijk.

Diarree vanaf 4 weken leeftijd

• Coccidiose. Coccidiose wordt door de Eimeria parasiet veroorzaakt. De leeftijd van de aangetaste lammeren is van 4 tot 12 weken. De infectie ontstaat vooral in dichtbezette hokken of weiden. Coccidiose kan een ernstige diarree met bloedbijmenging geven. Sommige lammeren blijven persen op een geïrriteerde endeldarm. Behandeling vindt plaats met een drenchvloeistof. De drenchvloeistof is tegenwoordig ook verkrijgbaar in verpakkingen van 200 ml. De dosering is 4 ml /10 kg. De werking van deze middelen is onzeker.

• Nematodirus worminfectie. Menginfectie met coccidiose komt voor. Op het oog zijn beide infecties in de weide niet altijd uit elkaar te houden. Nematodirusdiarree treedt al vroeg in het weideseizoen op. Zie Wormpreventie en bestrijding op www.schapendokter.nl

• Andere maagdarmwormen. Deze treden meestal later in het weideseizoen op. Zie Wormpreventie en bestrijding

• Voedingsdiarree. Hoog eiwitgehalte van het gras kan een oorzaak zijn. Deze diarree gaat niet ten koste van de groei. Te vroeg gespeende lammeren kunnen door een onvoldoende ontwikkelde pens diarree houden. Dit zijn lammeren met dikke buiken en achterblijvende groei. De oorzaak kan ook liggen in onvoldoende melkgift van de ooi door uierontsteking of beschadigde spenen door o.a. zere bekjes. Pensstoornissen door sterke voerwisselingen kunnen behandeld worden met Bovi C3 poeders.

Lammeren kunnen ondanks behandeling van de oorzaak last van diarree houden, omdat de vochtbindingscapaciteit van de darm beschadigd is.
Met name in natte periodes als de dieren veel vochtrijk gras opnemen kan de diarree weer opspelen.

Diagnose

Mestonderzoek kan rotavirus, cryptosporidien, wormeieren en coccidiose aantonen. Deze onderzoeken kunnen op de praktijk uitgevoerd worden.

Preventie

Probeer leeftijdsgroepen te maken. Oudere lammeren besmetten de jongere lammeren.