Menu Menu Menu

Maak (online) afspraak

Blauwtong

Blauwtong is een virusziekte van vooral herkauwers veroorzaakt door een Orbivirus, die vooral door Culicoides (knutten) wordt overgebracht. Er zijn meerdere serotypen van het virus. De uitbraak in Nederland in 2006/2007 betrof serotype 8. De verschijnselen van blauwtong bij runderen vallen doorgaans mee. De meeste dieren worden niet (zichtbaar) ziek van de infectie. Meestal knappen de dieren vanzelf op. Echter, de grootste schadeposten zijn productiedaling en verwerpen van de vrucht. Na een blauwtong infectie wordt levenslange immuniteit opgebouwd (tegen het betreffende serotype). De laatste en enige blauwtong-uitbraak in Nederland dateert van 2006/2007.

Verschijnselen

De waargenomen verschijnselen ten tijde van de uitbraak in 2006/2007 waren:

 • beschadiging van de neusspiegel
 • neusuitvloeiing
 • ooguitvloeiing en zwelling van het oogslijmvlies
 • productiedaling: tot 50 procent bij verse koeien, op koppelniveau is de daling 0 tot 4 liter per koe per dag
 • korsten op de spenen
 • dikke kroonranden (en daardoor kreupelheid)
 • krap afkalven van een levend kalf (14 tot 21 dagen te vroeg
 • aan de nageboorte staan
 • opbreken/verwerpen
 • licht hoesten
 • geboorte van kalveren met hersenafwijkingen
 • blauwwitte waas op ogen van pasgeboren kalveren
 • Sinds 2009 is in Nederland geen blauwtong meer vastgesteld en sinds februari 2012 heeft Nederland de blauwtongvrijstatus. Vaccineren tegen blauwtong is (weer) toegestaan vanaf augustus 2012. Blauwtong is een aangifteplichtige aandoening. Dat houdt in dat wanneer blauwtong wordt aangetoond op een bedrijf dat gemeld moet worden bij de nVWA.