BGP/BBP

BGP/BBP

Als u 5 of meer varkens ingeschreven heeft staan op uw UBN, bent u vanuit de overheid en vanuit de sectorpartijen zoals IKB, IKB Nederland en Centrale Organisatie voor de Vleessector, verplicht om aan te kunnen tonen dat op uw bedrijf op verantwoorde wijze wordt omgegaan met antibiotica en dat de afgifte en registratie van medicijnen op uw bedrijf transparant en traceerbaar is.

Administratieve onderdelen van dit systeem zijn:

Administratieve onderdelen van dit systeem zijn: 1. 1-op-1-overeenkomst veehouder-dierenarts (alleen bij wijzigingen opnieuw invullen). 2. Bedrijfsgezondheidsplan (iedere 12 maanden evalueren). 3. Bedrijfsbehandelplan (iedere 12 maanden evalueren; evt. tussentijdse aanpassingen). 4. Machtiging dierenarts voor inzage Dierdagdosering in InfoVarken of DGBase. Voor de meeste bedrijven geldt dat wij samen met u het gezondheidsplan invullen. Deze dient iedere 12 maanden geëvalueerd te worden. Maak hiervoor een afspraak (tel. 0314-663000) met de varkensdierenarts waarmee u de 1-op-1-overeenkomst heeft gesloten.

Het bedrijfsspecifieke behandelplan stelt u ook samen met uw dierenarts op. Hierin staan alleen 1e keus middelen voor veelvoorkomende aandoeningen. Koppelbehandelingen kunnen alleen nog na onderzoek door de dierenarts ingesteld worden. Is het weer tijd voor de evaluatie? Maak dan een afspraak met uw begeleidend dierenarts en zorg ervoor dat u bovenstaande gegevens heeft verzameld voor het volgende periodieke bedrijfsbezoek.