Maak (online) afspraak

BGP/BBP

Als u 5 of meer varkens ingeschreven heeft staan op uw UBN, bent u vanuit de overheid en vanuit de sectorpartijen zoals IKB, IKB Nederland en Centrale Organisatie voor de Vleessector,
verplicht om aan te kunnen tonen dat op uw bedrijf op verantwoorde wijze wordt omgegaan met antibiotica en dat de afgifte en registratie van medicijnen op uw bedrijf transparant en traceerbaar is.

Administratieve onderdelen van dit systeem zijn:
1. 1-op-1-overeenkomst veehouder-dierenarts (alleen bij wijzigingen opnieuw invullen).
2. Bedrijfsgezondheidsplan (iedere 12 maanden evalueren).
3. Bedrijfsbehandelplan (iedere 12 maanden evalueren; evt. tussentijdse aanpassingen).
4. Machtiging dierenarts voor inzage Dierdagdosering in InfoVarken of DGBase.

Voor de meeste bedrijven geldt dat wij samen met u het gezondheidsplan invullen. Deze dient iedere 12 maanden geëvalueerd te worden. Maak hiervoor een afspraak (tel. 0314-663000) met de varkensdierenarts waarmee u de 1-op-1-overeenkomst heeft gesloten.

Ter voorbereiding van de bespreking kunt u alvast de volgende gegevens verzamelen:

Aantal Zeugen:Zuigende biggen:Gespeende biggen:Opfokgelten:

Beren:

Aantal levend geboren biggen per worp
Aantal doodgeboren biggen per worp
% biggen uitval tot spenen
% biggen uitval na spenen
Aantal mummies per worp
Biggengroei (gr/dag)
Afbigpercentage 1e inseminatie
Verliesdagen per afgevoerde zeug
Vervangingspercentage zeugen

 

Aantal Vleesvarkens
Uitvalpercentage
Groei/dier/dag
Voerconversie afgeleverde vlva
% pleuritis
% afgekeurde levers

Het bedrijfsspecifieke behandelplan stelt u ook samen met uw dierenarts op. Hierin staan alleen 1e keus middelen voor veelvoorkomende aandoeningen. Koppelbehandelingen kunnen alleen nog na onderzoek door de dierenarts ingesteld worden.
Is het weer tijd voor de evaluatie? Maak dan een afspraak met uw begeleidend dierenarts en zorg ervoor dat u bovenstaande gegevens heeft verzameld voor het volgende periodieke bedrijfsbezoek.