Menu Menu Menu

Maak (online) afspraak

Abortus

We spreken van abortus of verwerpen als de vrucht geboren wordt na een drachtlengte van 100 tot 260 dagen. De normale draagtijd van het rund is +/- 280 dagen. Indien een vrucht geboren wordt vóór 100 dagen drachtlengte of een drachtig dier terugkomt in de tocht, spreken we van vroege embryonale sterfte (VES).
Er zijn verschillende oorzaken van abortus bij rundvee. Enkele (infectieuze) oorzaken zijn BVD, IBR, Salmonellose, Neospora en blauwtong. Maar het is ook mogelijk dat de oorzaak te vinden is in het rantsoen of (andere) stressfactoren op het bedrijf. Als op een bedrijf op jaarbasis meer dan drie tot vijf procent van de runderen verwerpt, spreken we van een abortusprobleembedrijf.

De aanpak van abortus als bedrijfsprobleem begint met het opsporen van de (besmettelijke) oorzaak. Voor het stellen van de diagnose is meestal aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek kan bestaan uit bloedonderzoek, sectie van geaborteerde vruchten en/of tankmelkonderzoek. Soms wordt het onderzoek uitgebreid met onderzoek van mest, voer, water of een natuurlijk dekkende stier. Neem voor advies contact op met uw geborgde rundveedierenarts.