Seniorenconsult voor katten

kop kat

Seniorenconsult voor katten

15 augustus 2017
|

Wij bieden het seniorenconsult aan voor optimale begeleiding van de oudere kat.

Uw kat wordt ouder en met ouderdom komen er mogelijk ook meer gebreken. Veel aandoeningen van de oudere kat zijn goed te behandelen als ze op tijd worden ontdekt!

Met een goede follow-up bereikt uw kat:

  • Een hogere levensverwachting
  • Een betere kwaliteit van leven

Om een goede indruk te krijgen van de gezondheidstoestand van uw kat kunt u een observatielijst invullen. Informeer hiernaar in één van onze klinieken.

Afhankelijk van de verkregen informatie kunnen wij u een passende begeleiding bieden voor optimale follow-up van uw huisdier!

Opname in het seniorenconsultprogramma:

U bezoekt met uw kat ieder half jaar een seniorenconsult bij een van onze dierenartsassistentes paraveterinair.

Zij doet een goede follow-up van uw kat met behulp van de observatielijst, ze voert een lichamelijk onderzoek uit en registreert diverse waardes en veranderingen in conditie in de patiëntenkaart.

Met het seniorenconsultprogramma kunnen we kleine veranderingen in de gezondheidssituatie van uw kat tijdig waarnemen!

 Kosten: het seniorenconsult is gratis

 

Wat als er afwijkingen worden gevonden:

Als er tijdens het seniorenconsult afwijkingen worden gevonden kan de dierenartsassistent paraveterinair u aanraden om vervolgonderzoek te laten doen:

Aanvullend urineonderzoek:

De samenstelling van de urine geeft veel informatie over de nierfunctie. Het is voor een goede follow-up van uw kat raadzaam om jaarlijks de urine te laten controleren. Veranderingen van de nierfunctie worden zo op tijd gesignaleerd.

Tijdig ingrijpen kan de achteruitgang van de nieren vertragen!

Met KATKOR kunt u gemakkelijk urine verzamelen van uw kat. De korrels zijn meerdere keren te gebruiken!

Aanvullend basaal bloedonderzoek:

Bij een veranderende gezondheidssituatie is een aanvullend basaal bloedonderzoek aan te raden. Met een bloedonderzoek in ons eigen laboratorium krijgen wij binnen een half uur goede informatie over de nier- en leverfunctie en eventuele suikerziekte.

 

Wat als het toch slechter gaat met uw kat:

Tijdens de seniorenconsulten kan het toch duidelijk worden dat de gezondheidssituatie van uw kat verslechtert. De dierenartsassistente paraveterinair draagt de patiënt dan weer over aan de dierenarts. Deze zal dan in overleg met u gaan zoeken naar de beste ondersteuning voor uw kat.