Subsidie BVD en IBR aanpak verlengd!

Stella 25.04.2011 074

Subsidie BVD en IBR aanpak verlengd!

2 maart 2017
|

Subsidie ZuivelNL beschikbaar tot juli 2017

In 2016 is een groot deel van de 3 miljoen die beschikbaar was voor de stimulering van diergezondheid uitgekeerd. Aangezien nog een deel resteert is besloten enkele onderdelen te continueren:

  • Stimulering bestrijding BVD:
  1. € 3,- korting op oorbioptonderzoek, dit is een snelle methode om snel BVD-dragers op te sporen.
  2. € 36,50 korting op het tankmelk-virusonderzoek (PCR)
  3. Een tegemoetkoming van € 200,- op de kosten voor diagnostiek.
  • Stimulering bestrijding IBR:
  1. € 25,- korting op éénmalig tankmelkonderzoek.
  2. Een tegemoetkoming van € 200,- op de kosten voor diagnostiek.
  3. Een korting van € 2,- op het bloedonderzoek IBR gE antistoffen.