Verwerper, wat nu?

IMG_2802

Verwerper, wat nu?

29 december 2015
|

Verwerpers kunnen op een bedrijf veel schade veroorzaken. Op een melkveebedrijf wordt gesproken van een probleem wanneer op jaarbasis meer dan drie procent van de runderen verwerpt. In dat geval wordt geadviseerd om te onderzoeken wat de oorzaak van verwerpen is, zodat een gerichte aanpak ingezet kan worden.

Volgens de EU regelgeving zijn veehouders verplicht om runderen binnen 7 dagen na verwerpen (100-260 dagen dracht) te laten onderzoeken op brucellose. De kosten van de dierenarts en het onderzoek worden betaald door de overheid. Het bloed dat voor het brucellose-onderzoek ingestuurd wordt, kan ook gebruikt worden voor aanvullend onderzoek. Bij deelname aan de GD-programma’s voor IBR, Leptospirose, Neospora en/of Salmonella wordt het bloedmonster al zonder extra kosten onderzocht op de ziekte waarop het programma betrekking heeft. Voor bedrijven die niet deelnemen kan ook aanvullend onderzoek worden aangevraagd. In dat geval worden de onderzoekskosten in rekening gebracht.

Bron: Gezondheidsdienst voor Dieren