Koe krijgt minder antibiotica dan mens

apotheek oud

Koe krijgt minder antibiotica dan mens

20 december 2015
|

Melkkoeien krijgen in verhouding veel minder antibiotica toegediend dan mensen. Dat blijkt uit een vergelijking in Dier/mens dagdosering antibiotica (DDD) tussen mensen uit verschillende landen en diersoorten, die Veearts op haar website publiceert.

Het idee dat dieren vaker antibiotica krijgen voorgeschreven dan mensen, klopt voor een grote groep landbouwhuisdieren in Nederland niet. Nederlandse melkkoeien krijgen gemiddeld 2,8 DDD toegediend. Uit de humane gebruikscijfers van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) blijkt dat Nederlanders gemiddeld 4,1 DDD consumeren.

Humaan gebruik neemt toe

Het gemiddelde gebruik van alle Europeanen ligt nog veel hoger (7,8 DDD). Waar het antibioticumgebruik in de veehouderij snel afneemt, neemt het gebruik in de humane gezondheidszorg langzaam toe, concludeert Veearts.

In Griekenland is het antibioticagebruik met 11,6 DDD het hoogst. De gemiddelde Griek krijgt meer antibiotica toegedient dan vleeskuikens (11,5 DDD) en biggen en zeugen (10,9 DDD). Ook het antibioticagebruik in België en Frankrijk ligt boven het Europees gemiddelde (respectievelijk 10,9 en 10,8 DDD).

Bron: Melkvee.nl