Hoe word ik BVD-vrij?

Hoe word ik BVD-vrij?

1 december 2015
|

Steeds meer veehouders kiezen voor BVD-vrij Certificering. 

Wanneer u het BVD-vrij Certificaat wilt behalen heeft u twee mogelijkheden: u begint direct met het intakeonderzoek voor de vrij-certificering (snelle route) of u neemt eerst twee jaar deel aan BVD Tankmelk Onverdacht (langzame, voordeligere route).

 Direct BVD-vrij Certificeren (snelle route)

1. Intake
Tankmelkonderzoek op BVD-virus, daarnaast bloedonderzoek op BVD-virus bij al het jongvee ouder dan een maand en de koeien waarvan geen melk in de tank zit. Indien BVD-virus in de tank wordt gevonden, wordt ook individueel bloedonderzoek op virus bij de koeien uit de tank gedaan.

2. Afvoeren BVD-dragers
Indien bepaalde runderen BVD-drager blijken te zijn, voert u deze af.

3. 10 maanden vervolgonderzoek
Na de intake en het eventueel afvoeren van de dragers, worden 10 maanden lang alle aangehouden kalveren onderzocht op BVD-virus. Dit kan via bloedonderzoek (vanaf de leeftijd van een maand) of via BVD Oorbiopten (direct na de geboorte).

4. Het BVD-vrij Certificaat
Wanneer 10 maanden lang geen BVD-dragers zijn gevonden ontvangt u het BVD-vrij Certificaat.

5. Bewaking
Voor de bewaking van de BVD-virusvrijstatus zijn vervolgens twee mogelijkheden:

• een halfjaarlijkse steekproef waarbij 5 stuks jongvee in de leeftijd van 8 t/m 12 maanden worden onderzocht op BVD-antistoffen óf
• het onderzoeken van alle aangehouden kalveren op BVD-virus (via bloedonderzoek of BVD Oorbiopten).

 

Certificeren via BVD Tankmelk Onverdacht (langzame, voordeligere route)

1. 2 jaar tankmelkonderzoek
U neemt deel aan BVD Tankmelk Onverdacht en hebt minimaal 2 jaar lang de status ‘onverdacht’. BVD Tankmelk Onverdacht houdt in dat uw tankmelk vier keer per jaar wordt onderzocht op BVD-antistoffen.

2. Intake
Na twee jaar gunstige uitslagen stapt u eenvoudig over naar vrij-certificering door:

• 5 stuks jongvee in de leeftijd van 8 t/m 12 maanden te laten onderzoeken op BVD-antistoffen én

• 5 stuks jongvee in de leeftijd van 18 t/m 24 maanden te laten onderzoeken op BVD-antistoffen én

• in het afgelopen jaar aangevoerde runderen die niet zijn onderzocht, te laten onderzoeken op BVD-virus.

3. Het BVD-vrij Certificaat
Wanneer de bovengenoemde drie onderzoeken een gunstige uitslag hebben ontvangt u het BVD-vrij Certificaat
Let op: Voor beide routes naar BVD-vrij is het belangrijk dat alle runderen die u aanvoert van niet BVD-vrije bedrijven zo snel mogelijk (liefst op het bedrijf van herkomst) op BVD-virus worden onderzocht. Mocht het om drachtige runderen gaan, dan is het zinvol om aanvullend op BVD-antistoffen te onderzoeken.

Wil u BVD vrij worden of heeft u vragen over BVD en/of de route naar een vrij status, neem dan contact op met een van onze geborgde rundveedierenartsen.

 

Bron: GD Deventer (http://www.gddiergezondheid.nl/actueel/nieuws/2015/04/hoe%20word%20ik%20bvdvrij)