DIO vaccinatieactie 2015

DIO-logo-zonder-tekst-300x263

DIO vaccinatieactie 2015

20 december 2015
|

De jaarlijkse vaccinatieactie van stichting DIO is gehouden van 18 tot en met 23 mei 2015! De opbrengst zal dit jaar gaan naar Stichting JAAN (Jakarta Animal Aid Network).
Dierenartsenpraktijk Doetinchem-Zeddam doneert voor iedere gezette vaccinatie in de actieweek € 2,50 aan stichting DIO ten behoeve van het project.


Het project
Met de jaarlijkse Vaccinatieactie haalt stichting DIO geld op voor een diergeneeskundig project in een ontwikkelingsland. In 2015 zal de opbrengst van de vaccinatieactie worden gebruikt voor een aantal projecten van Stichting JAAN: Jakarta Animal Aid Netwerk. Deze stichting houdt zich bezig met diergezondheid in Indonesië. Dit doen zij d.m.v. diverse projecten, variërend van sterilisaties en vaccinaties van zwerfdieren, opvang van mishandelde wilde dieren en educatie aan de lokale bevolking.


Indonesië is een land waar op verschillende terreinen veterinaire hulp hard nodig is. Wie ooit in Indonesië is geweest, zal vast het hoge aantal zwerfhonden zijn opgevallen. Deze zwerfhonden worden door de bevolking en toeristen gezien als een grote last. De dieren leven onder zware omstandigheden en verkeren daarbij vaak in slechte gezondheid, hetgeen ook een bedreiging vormt voor de lokale bevolking. Het zwerfdieren probleem groeit nog steeds en door eliminatieprogramma’s van de overheid moeten veel dieren worden afgemaakt.


Dat de dieren in Indonesië het niet makkelijk hebben is ook te zien aan de vele paarden die op het eiland wonen. ‘Andong Betawi’, paard en wagen, is een toeristische attractie in Indonesië. Het is een vervoersmiddel afkomstig van de Betawi, afstammelingen van de mensen die rondom Batavia woonden vanaf ongeveer de 17de eeuw. Vroeger maakten veel mensen gebruik van dit vervoersmiddel, maar na de introductie van gemotoriseerd vervoer zijn mensen minder geïnteresseerd in deze ouderwetse manier van vervoer. Vandaar dat de Andong Betawi nu vooral op toeristische plekken werken. Het rondrijden van toeristen is de enige inkomsten bron van de arme en laagopgeleide eigenaren en bestuurders van de wagens. Door hun lage inkomen, blijft er weinig geld over voor de paarden. De dieren leven daardoor in armoedige omstandigheden. Zo kunnen ook hoefsmid en dierenarts niet betaald worden waardoor veel paarden pijn of moeite hebben bij het lopen of werken.


Met de opbrengst zal o.a. een educatie project worden bekostigd waarbij eigenaren van werkpaarden gratis lessen in hoefbekapping krijgen. Naast dit project zal de opbrengst ook ten goede komen aan de ambulance die JAAN graag wil aanschaffen. Door over een ambulance te beschikken, zal er een mobiele kliniek komen waarmee nuttige sterilisatie- en vaccinatie projecten uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor kunnen veel zwerfdieren op allerlei locaties geholpen worden.


Beide projecten zijn ook belangrijk voor de lokale bevolking, want met gezonde paarden kunnen de eigenaren hun werk blijven uitvoeren en zo voor hun gezin zorgen. En door zwerfdieren te vaccineren, wordt de bevolking beschermd tegen bijvoorbeeld rabiës en andere zoönosen. Tevens wordt door middel van sterilisatie de groei onder de zwerfdieren geremd waardoor op den duur het probleem met zwerfdieren minder groot zal worden.


Alle gewone donaties voor het project zijn natuurlijk ook welkom!
Maak uw bedrag over op NL16INGB0000006910 ten name van Stichting DIO onder vermelding van ‘VaccinatieActie2015’, dan zorgen wij dat uw donatie direct naar dit mooie project gaat.


Hartelijk bedankt alvast, ook namens de boeren in Jakarta!