Paardenpaspoort: gezelschap of slacht?

paarden paspoort

Paardenpaspoort: gezelschap of slacht?

2 december 2014
|

Aangezien het paard primair gezien wordt als voedselproducerend dier gelden regels ten aanzien van het gebruik van diergeneesmiddelen voor paarden. Dit in verband met mogelijke residuen die in het vlees kunnen achterblijven.
In het paspoort zit een bijlage ‘medische behandeling’ waar de eigenaar en dierenarts moeten tekenen of het paard al dan niet uitgesloten wordt voor humane consumptie.

Paarden die uitgesloten worden voor consumptie (de zogenaamde niet-voedselproducerende paarden) kunnen alle medicijnen toegediend krijgen zonder dat de eigenaar daar een registratie van moet bijhouden. Paarden die niet uitgesloten worden voor de slacht, kunnen niet alle medicijnen toegediend krijgen en hiervan moet de eigenaar een logboek bijhouden van alle medicijnen (met wachttijd) die het paard toegediend krijgt.

Voor de meeste diergeneesmiddelen gelden wachttermijnen voor het slachten. Er zijn 
echter weinig voor het paard geregistreerde medicijnen en dus is er vaak onvoldoende
informatie bekend over het achterblijven van deze middelen in het vlees. Vaak zullen
we uitwijken naar middelen die voor andere consumptiedieren geschikt zijn of in een
ander Europees land dan wel voor humaan gebruik voorhanden zijn. Deze middelen
kunnen gebruikt worden met aangepaste (verlengde) wachttijden. U zult dan van de
dierenarts een logboekformulier met de juiste wachttijd krijgen.
Voor de dierenarts betekent dit, dat bepaalde medicatie in het paspoort genoteerd
moet worden. Bij het gebruik van sommige diergeneesmiddelen (zoals bijvoorbeeld 
phenylbutazon) moet het paard zelfs via het paspoort worden uitgesloten voor humane
consumptie door de dierenarts. Voor de paardeneigenaar geldt dat men dan ook moet
zorgen dat bij behandeling door een dierenarts het paspoort altijd beschikbaar is,
zodat de dierenarts de status kan controleren. Wanneer het paard ter slacht wordt
aangeboden moet de medicatiehistorie van de afgelopen zes maanden met behulp van het
paspoort en de logboekformulieren voorgelegd kunnen worden. De enige manier om deze
administratieve verplichtingen te voorkomen is het paard via het paspoort ongeschikt
maken voor de slacht. Een groot voordeel van het ongeschikt maken voor de slacht van
uw paard is dat de dierenartsen meer verschillende medicatie kunnen gebruiken die
soms beter kunnen werken en dat alle administratieve verplichtingen voor de
paardeneigenaar dan komen te vervallen. Dan zijn de vaccinaties die het paard krijgt
het enige wat nog genoteerd wordt in het paspoort. Wel is het dan natuurlijk nog
altijd verplicht het paspoort ten alle tijden bij het paard te houden.

Bron: Lieuwke Kranenburg, Specialist Inwendige ziekten van het Paard.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.