DAP Zeddam ontwikkelt nieuwe therapie voor merries aan de nageboorte.

nieuwe-therapie-merries

DAP Zeddam ontwikkelt nieuwe therapie voor merries aan de nageboorte.

14 december 2014
|

Behandeling van merries aan de nageboorte kan beter: door met water de bloedvaten van de placenta (nageboorte) te vullen, rekt het slijmvlies van de placenta op en laat deze geleidelijk en volledig los. Handmatig afpellen en langdurig naspoelen is hierdoor niet meer nodig. De baarmoeder herstelt snel, met minder kans op complicaties.

Het is van belang dat na het veulen de placenta vlot afkomt. Normaal zal dit na circa 30-45 minuten gebeuren. Doordat de wand van de baarmoeder na de geboorte gaat samentrekken en kleiner wordt, laat normaal gesproken de placenta los. Door de placenta op te knopen maak je het geheel zwaarder en ontstaat er meer tractie op het slijmvlies van de placenta waardoor het makkelijker kan loslaten van de baarmoederwand. Als het veulen snel opstaat en goed drinkt, komt er in het lichaam van de merrie oxytocine vrij. Dit hormoon stimuleert het samentrekken van de baarmoeder en bevordert daarmee het loslatingsproces.

Het aan de nageboorte blijven staan van de merrie is een zeer ongewenste situatie die kan leiden tot baarmoederontsteking, hoefbevangenheid of een ernstig zieke merrie. Doordat de placenta in de merrie snel in verval gaat en gaat rotten, komen er veel toxinen vrij die door de wand van de baarmoeder in het lichaam van de merrie kunnen komen: de belangrijkste reden voor koorts, algehele malaise en later eventueel hoefbevangenheid.

Wanneer een merrie langer dan twee uur aan de nageboorte staat, kun je al spreken van vertraagd afkomen en zou je kunnen besluiten te gaan behandelen. Bij bepaalde rassen (o.a. Friezen) komt dit vaker voor dan bij andere rassen en ook is de ene merrie gevoeliger dan de ander. Bij deze paarden zal men eerder besluiten om in te grijpen.
De behandeling bestaat uit een injectie van 2 ml oxytocine (20 IE). Hierop zal de baarmoeder gaan samentrekken en wordt het afdrijven van de placenta bevorderd.
Als de placenta hardnekkig vast zit kan deze behandeling na 1-2 uur herhaald worden. Eventueel kan de dierenarts een infuus met 10 IE oxytocine in geven. Als er na 6-8 uur geen verandering in de situatie ontstaat gaan we over tot het vullen van de placenta met water of fysiologisch zout.
In een van de bloedvaten van de navelstreng wordt een snede gemaakt waarin bijvoorbeeld een kleine neussonde of een ruinen-catheter kan worden ingebracht. Deze sonde wordt via een Gardena® systeem met kraan en waterleiding gekoppeld. De dierenarts kan hiermee de druk en het watervolume ter plekke reguleren. Als er geen leidingwater op locatie is kan ook een drukpompje of een Easy Washer® met schoon leidingwater of fysiologisch zout gebruikt worden. Het vaatbed van de placenta vult zich met vloeistof en hierdoor verstrijken de plooien die de innige verbinding met de baarmoederwand in stand houden. Langzaam laat de placenta los en mede door het extra gewicht van de vruchtvliezen komt het geheel zo erg gemakkelijk af.

De belangrijkste voordelen van deze behandeling ten opzichte van het klassieke pellen met de hand zijn:

  • de dierenarts blijft volledig uit de merrie, er vindt geen contaminatie van de baarmoeder plaats.
  • bij wilde en onrustige merries is de behandeling veiliger omdat de je verder van de merrie af kunt blijven staan.
  • de placenta komt als geheel af, er blijven geen kleine partikels of zelfs grote delen placenta achter.
  • je hoeft de baarmoeder niet in te laten stulpen om bij de punt van de hoorn te komen (inversio). Hierdoor is de behandeling minder pijnlijk voor de merrie.
  • zeer geschikt voor mini-pony’s die het vaak als zeer vervelend ervaren als men de hand vaginaal inbrengt.
  • de merrie hoeft niet langdurig en dagenlang nagespoeld te worden
  • zeer snel herstel van de baarmoeder en geen zieke merries meer.
  • zelfs dekken in de veulenhengstigheid is na deze behandeling verantwoord

Deze methode wordt sinds 7 jaar in DAP Zeddam uitgevoerd en inmiddels is er veel betrouwbare ervaring opgebouwd waaruit bovenstaande voordelen duidelijk naar voren komen.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.