Longproblemen bij jongvee. Tijdig in de kiem smoren!

Jong-vee

Longproblemen bij jongvee. Tijdig in de kiem smoren!

26 december 2014
|

Longproblemen zijn veel voorkomend bij jongvee op verschillende melkveebedrijven en kunnen onherstelbare schade geven. De ontwikkeling van het jongvee blijft achter. Dit is onder andere te zien door verlies van groei en productie.

Vanaf het najaar steken de problemen meestal de kop op. De dieren laten een versnelde ademhaling zien, neusuitvloei, hoesten, verminderde eetlust en koorts (>39,5). Een goede hygiëne en optimaal stalklimaat zijn van groot belang om deze infecties te voorkomen. Naast het beperken van de risicofactoren, is het ook mogelijkheid om de dieren te vaccineren. Door het vaccineren wordt er een goede afweer opgebouwd tegen verwekkers die longproblemen kunnen veroorzaken bij voornamelijk jonge dieren (jonger dan 6 maanden). De dieren kunnen afhankelijk van het type entstof al op een jonge leeftijd worden gevaccineerd. Hierdoor wordt de kans op zieke dieren sterk verkleind. Als er toch dieren geïnfecteerd raken, zijn de verschijnselen minder heftig en de verspreiding in de koppel wordt beperkt.

Vaak zien we in de praktijk dat er te laat in het jaar wordt gevaccineerd tegen pinkengriep. Door in de late zomer of begin van de herfst te vaccineren kan er tijdig een goede afweer worden opgebouwd. Hierdoor is de koppel goed beschermd alvorens de risicoperiode start. Een bijkomend voordeel van het verminderen van het aantal klinische gevallen, is het verminderen van het gebruik van antibiotica. Hierdoor wordt de dierdagdosering op de bedrijven beperkt.

Breng met één van onze dierenartsen het probleem in kaart en bepaal de punten waarop u zich kunt verbeteren. In goed overleg met één van onze dierenartsen kan het ideale moment van vaccineren worden bepaald en het beste vaccin worden gekozen.