IBR en BVD: Bescherm uw koppel optimaal!

Rundvee

IBR en BVD: Bescherm uw koppel optimaal!

27 december 2014
|

IBR en BVD zijn twee afzonderlijke infecties die een grote rol spelen bij veel rundveebedrijven.
Verschillende organisaties (KNMvD, LTO, SBK, CRV en NZO) slaan de handen ineen. Zij hebben zich als doel gesteld om de komende jaren de rundveeziektes IBR en BVD te verbannen uit onze Nederlandse melkveepopulatie.

IBR (Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis) is een virus dat onder andere een voorste luchtweginfectie veroorzaakt. Daarnaast kan het abortus, vruchtbaarheidsproblemen en productiedaling veroorzaken.

BVD (Bovine Virus Diarrhea) is een virusinfectie, die bij kalveren luchtwegproblemen en maagdarm-klachten kunnen geven. Bij de volwassen koeien zijn diarree en de vruchtbaarheidsproblemen de meest in het oog springende verschijnselen. De verminderde afweer als gevolg van een infectie met BVD kan de ernst van andere mogelijke infectie, zoals Salmonella en Leverbot, vergroten.
Zowel IBR als BVD kunnen op melkveebedrijven gedurende langere periode een rol blijven spelen met als gevolg dat de gezondheid van uw koppel onder druk komt te staan. Daarmee gaan economische verliezen gepaard. Het is verstandig om de status van uw bedrijf in kaart te brengen samen met één van onze dierenartsen. Op basis van de gestelde diagnose kan er per bedrijf een goed plan van aanpak worden opgesteld. Naast het verbeteren van verschillende management factoren en het monitoren van de statussen van de koppel is vaccineren een goed middel om deze infecties te bestrijden. Voor beide infectie zijn goede vaccins beschikbaar, die indien nodig ook in combinatie ingezet kan worden. Hiermee wordt de afweer gericht op BVD en/of IBR van uw melkveekoppel verhoogd. De kans op een infectie wordt verkleind en eventuele zieke dieren vertonen minder ernstige verschijnselen. De gezondheid van de melkveekoppels wordt verbeterd, waardoor u een optimaal rendement kunt halen uit uw melkvee.