Dry2Fresh: transitiemonitoring Suboptimale transitie: een onderschat probleem op melkveebedrijven

IMG_0969

Dry2Fresh: transitiemonitoring Suboptimale transitie: een onderschat probleem op melkveebedrijven

27 november 2013
|
Reacties uitgeschakeld
|

Een groot onderzoek bij ruim 2400 Nederlandse melkkoeien toont aan dat 51% van deze koeien nog een gebrek aan calcium (subklinische melkziekte) heeft op dag 3 tot dag 9 na afkalven. Uit ander Nederlands onderzoek blijkt dat er bij 41% van de koeien tussen dag 10 en 17 na afkalven sprake is van een energietekort (slepende melkziekte, verhoogde ketonen). Van beide aandoeningen is bekend dat zij kostbare gerelateerde gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. Voorbeelden hiervan zijn: aan de nageboorte blijven staan, lebmaagverplaatsingen en uierontsteking.
Het Dry2Fresh programma start met de Dry2Fresh scan. Tijdens 3-4 maanden durende scan wordt de calcium– en energiestatus van uw verse koeien gemeten en worden de risico’s in kaart gebracht.

  • Meer grip op diergezondheid in transitieperiode
  • Beter bedrijfsresultaat
  • Preventief i.p.v. curatief werken: meer werkplezier!

INHOUD  Dry2Fresh PROGRAMMA

Samenwerking tussen DAP Zeddam en Blue4Green (TU Enschede)

 

Calcium– en ketonenbepaling bij verse koeien

Tijdens bedrijfsbezoeken

Droge koe score van close-up koeien tijdens bedrijfsbezoeken

Door veehouder en evt. dierenarts

Management, -huisvesting– en rantsoen informatie

Direct tijdens bedrijfs-scan met dierenarts en specialist van Blue4Green

Na 3-4 maanden eerste Dry2Fresh rapport:

Stand van zaken wat betreft gemiste inkomsten, diergezondheidsproblemen & status bedrijf, korte en lange termijn adviezen

Maand 5-12: verbeteringstraject

Optimalisatie van de diergezondheid en een beter resultaat tot gevolg

Een groot onderzoek bij ruim 2400 Nederlandse melkkoeien toont aan dat 51% van deze koeien nog een gebrek aan calcium (subklinische melkziekte) heeft op dag 3 tot dag 9 na afkalven. Uit ander Nederlands onderzoek blijkt dat er bij 41% van de koeien tussen dag 10 en 17 na afkalven sprake is van een energietekort (slepende melkziekte, verhoogde ketonen). Van beide aandoeningen is bekend dat zij kostbare gerelateerde gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. Voorbeelden hiervan zijn: aan de nageboorte blijven staan, lebmaagverplaatsingen en uierontsteking.

Het Dry2Fresh programma start met de Dry2Fresh scan. Tijdens 3-4 maanden durende scan wordt de calcium– en energiestatus van uw verse koeien gemeten en worden de risico’s in kaart gebracht.

 · Meer grip op diergezondheid in transitieperiode

· Beter bedrijfsresultaat

· Preventief i.p.v. curatief werken: meer werkplezier!